• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Buksager 16, Østergård

Buksager 16. Foto: skraafoto
Buksager 16 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Buksager 16 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Buksager 16 1948-52. Foto Aalborg Luftfoto

Realregister (opdateret 26-10-2023)
Nr.  16  matr. nr. 12s (Krejbjerg)
1939  fra staten til Harald Gunnar Laustsen
1946 Osvald J. Knudsen (byggede gården)
1953  Aksel Kristensen
1974 Knud Larsen
1976 Vagn T. Nielsen
2020 Lene og Jimmi Skov Knudsen