• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Buksager 12

Buksager 12 2021. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Buksager 12 1990 Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Buksager 12 1959 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Buksager 12 1948-52 fot: Aalborg Luftfoto

Realregister (opdateret 26-10-2023)

Nr.  12  matr. nr. 12p 8o (Krejbjerg)
1923  Jens Peder Hegelund til Vibeke Gudiksen
1931 Jesper Gudiksen
1932  A/S Rødding Købmandshandel
1934 Anton Nielsen
1939  fra staten til Anton Kristensen
1957 Erik Timm
1970(?) Frede Kristensen
1976 Reinholt Kallestrup
1977 Thorkild Rossen køber bygningerne