• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Andrupvej 30

Andrupvej 30 2021. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Andrupvej 30 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Andrupvej 30 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Andrupvej 30 1948-52. Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr.  30  matr. nr. 2d 6k   (Nr.Andrup)
1918  fra skiveegnens udstykningsforening til Jens Christian Christensen Skov,
1954  skifteretten som adkomst for enken Else Marie Skov,    1954 Viggo Skov,
1986  Hans Bajlum