• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Andrupvej 17

Andrupvej 17 2021. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Andrupvej 17 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Andrupvej 17 1961. Foto: Aalborg Luftfoto
Andrupvej 17 1955. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister:

Nr.  17  matr. nr.  6e (Nr.Andrup)
1956  fra statens jordlovsudvalg   til Alfred Marinus Jensen
2005  Randi Kjærgaard