• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Andrupvej 15

Andrupvej 15 2021. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Andrupvej 15 1990. Foto Ariel/Dansk Luftfoto
Andrupvej 15 1961. Foto: Aalborg Luftfoto
Andrupvej 15 1955. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Anita Meldgaard skriver:

Andrupvej 15 blev i 1961 solgt af Chresten Kirk til mine forældre med far Svend Meldgaard Pedersen som ejer. De blev gift i 1961 og var hhv 18 år og 22 år. De solgte i 1971 til Anna og Hartvig Munk for at få mere plads til den systue som mor havde startet i kælderen. Vi flyttede til den gl skole, som de havde købt af Vigan og Ingrid Bertelsen.

Realregister:

Nr.  15  matr. nr.  6f   (Nr.Andrup)
1956  fra statens jordlovsudvalg til Chresten Kirk Jensen
1961 Else og Svend Meldgaard Pedersen
1971 Anna og Hartvig Munk