• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 43 Ny Krejbjerggård

Åbakken 43 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 43 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Åbakken 43 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Åbakken 43 1951. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister
Nr. 43 matr. nr.  53a 6c 7e 7r 54c 54f 54k 54h 55h 54l (Krejbjerg)  „Ny Krejbjerggaard“
(Denne ejendom har 29 matrikelnumre)
1. fæster   Niels Madsen,    2  fæster Jens Nielsen,    1790 køber Jesper Sørensen fri
af gården ”Nørgaard”, som den har hørt under.    Den blev flyttet uf fra Krejbjerg by i 1817,
1830  Gudike Jespersen,    1879 Jens Gudiksen   1901  fra Anders Mouritsen 32d    
1924 Jesper Gudiksen,     1947  landbrugsministeriet,    1949 Jesper Gudiksen, ????Tegl Refsgaard,
(1980) Laurids Stisen, 1999 Peder B Stisen