• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 39

Åbakken 39 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 39 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Åbakken 39 1955. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Åbakken 39 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Claus Poulsen

Kan en lille anekdote om Morten Møller, vel sagtens Laurids Møllers far.

Morten var kendt i sognet for at få gode penge ud af landbrugsdriften, hvilket den velbyggede Overgård inkl. stuehuset også bar positivt præg af. Jeg kom der i ny og næ, idet Laurids og Karens søn Jørgen var årgangen efter mig. Og sammen med Helge Myrup dannede Jørgen og jeg et lille ensemble til en skolekomedie, så vi øvede os sammen.

Nå, Morten Møller blev indkaldt for sognerådet, som skulle fastsætte årets skattebetalinger, den proces som kaldtes ligningen. Vi er nok i 1930’erne.

Morten blev derfor spurgt, hvor stor indkomsten havde været.

Mortens svar: “Det ka I æ lign a’er”.

Hvorefter man aftalte et passende beløb for Morten Møllers indkomst.

Jeg husker ikke ophavsmanden til anekdoten.


Realregister
Nr. 39 matr. nr. 50a  51a 49a 7c (Krejbjerg)
Niels Kjærsgaard      1857  arveberettigelse Bertel Nielsen,   
1902 enken Amalie Frederikke Christensen Bek,
1902  Magnus Christian Dahlgaard    1910 Morten Mortensen,
1942  Laurids Møller, 1990   Niels Jørgensen