• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 38

Åbakken 38 2023 Foto: Ivan
Åbakken 38 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk

Realregister

Nr. 38 matr. nr. 7y (Krejbjerg)
(1980) Anna Hansen Bach, 1997   Erik K Hansen