• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 34

Det gamle mejeri med bestyrerbolig

Åbakken 34 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 34 1959 Foto: sylvest Jensen Luftfoto
Åbakken 34 1954 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Åbakken 34 1948-52 Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr. 34 matr. nr. 17f (Krejbjerg)  ”Krejbjerg Andelsmejeri”
1908  fra Laust Kr. Moustsen til ”Interessentselskabet Krejbjerg Andelsmejeri”,
                      repræsenteret ved Andreas Andersen m. fl.
(1980) Vigan Berthelsen