• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 33 Skrivsgård

Om Skrivsgård har jeg modtaget en betragtelig mængde materiale, og jeg har skannet det meste af det ind. Materialet er først og fremmest fra Kristen Moustens studier af Skrivsgårds historie, og foreløbig bliver det meste lagt ud uden væsentlig sortering. Så kan alle se det og, om nogle har lyst, nærstudere det og lave noget mere sammenhængende om emnet.

Åbakken 33 2020 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 33 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Åbakken 33 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Åbakken 33 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister
Nr. 33 matr. nr. 7a 17a 7c 10g 10e 54l 53d 53f (Krejbjerg)   “Skrivsgaard”
Christen Thybo,    Axel Christensen ( der blev gift med Christen Thybos enke)
1832   Laust Jensen,    1868 Christen Christensen,  
1897   Laust Christensen (fra 1907 Moustsen, )   1942   Johannes Moustsen, 1992   Laurids Stisen
1992   Carl Henrik Vikgren (lejer),  1994   Kirsten Nielsen (lejer),
1997   Jørn D. Søndergaard (lejer),.  1999   Laurids Stisen

Åbakken 31 er resterne af Svendsgård, der i 1868 blev bevilget sammenlagt med Skrivsgård. De tre første billeder viser de originale papirer og det fjerde viser Kristen Moustens “oversættelse”:

Bemærk sproget i dokumentet. Selv om vi fik Grundloven i 1849, er formuleringen stadigvæk som i enevældens tid, præget af enevoldskongens autoritære udtryk og de underdanige borgeres bukken og skraben. Christian den niende var konge fra 1863 til 1906.

Skrivsgård (?) med folkehold.


Skrivsgårds ejerforhold gennem tiden.

Aftægtskontrakt. Laust Mousten lover i 1897 svigerfaren aftægt. Øverst er originalkontrakten kopieret, og derunder Kristen Moustens maskinskrevne udgave.


Christen og Dorthea Mousten
Laust og Else Marie Mousten
Else Marie og Laust Mousten
Laust, Else Marie med deres tre børn.
Mette, Johannes og Else.
Mette, Johannes og tjenestefolk.
Mette med sine tre piger, Else, Martha og Inga.
Mette, Johanes og ? ved Knud strand