• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 31

“Resterne” af Svendsgård (se Kristen Moustens papirer)

Åbakken 31 2023 Foto: Ivan
Åbakken 31 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Foto ved Kony Harder
Åbakken 31 1948-52 Foto: Aalborg Luftfoto

Realregister

Nr. 31 matr. nr. 17l (Krejbjerg)
(1980) Eigil Sørensen, 1982   Jørgen Andersen, 1989   Konny Harder
1991   S. Klausen,  1993   Karl E. N Laursen