• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 23

Åbakken 23 2023 Foto: Ivan
Åbakken 23 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 23 (th.) 1955 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister

Nr. 23 matr. nr. 8aæ (Krejbjerg)   udstykket fra 8r i 1957
(1980) Mogens Peder Rossen, 1981   Nora Laursen, 1997   Knud E. Sørensen