• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 22 Gedholm (“Æ Hwolm”)

Åbakken 22 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 22 1955. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Åbakken 22 1949-52. Foto: Aalborg Luftfoto
Åbakken 22 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
På et kort fra midten af 1800-tallet kan jeg se, at den gamle gård har ligget ved det røde felt (efter svinget ved markvejen på matrikelkortet – jeg ved ikke, om der stadig er rester af markvejen – Ivan).

Sofie og Jens Rasmussen overtog “æ wolm” i 1961, og herfra stammer bladet fra Kontrolforeningens årsberretning. Jens fortæller: Når kontrolassistenten kom på en gård, overnattede han typisk på sofaen, for den omhyggelige kontrol krævede tid.

Her håber jeg at få en nærmere beskrivelse af kontrolassistentens arbejde og han “remedier”

Maskinsynsbog fra Gedholm, perioden 1941-1971. Tilsynsførende: Jensenius Dahl og Knud Johnsen

Maskintilsyn-kompr

Realregister
Nr. 22 matr. nr. 32a 32c 54c (Krejbjerg)   ”Gjedholm”
(1787) Niels Espersen,     Eskild Holm,        1830  Niels Eskesen,   
1866 Mourits Chr. Pedersen,    1893 Anders Mouritsen,    1912  Jens Primdahl Jensen,   
1914 mageskifteskøde Karl Jensen Primdahl,    1915 Peder Kristensen,
1926  fogedudlægsskøde Jens Laursen,    1926 Poul Spaabæk,    1929 Marinus Jensen,
1961  Jens Rasmussen