• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 21

Åbakken 21 2023 Foto: Ivan
Åbakken 21 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 21 1955 Foto: sylvest Jensen Luftfoto

Realregister

Nr. 21 matr. nr. 8aø (Krejbjerg)
(1980) Elna Rossen