• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 20 (Ny)Nørgård

Åbakken 20 2020. Foto : skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 20 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Åbakken 20 1977. Foto : Sylvest Jensen Luftfoto
Åbakken 20 1952. Foto: Aalborg Luftfoto

Ny Nørgård var fra 1831 Bertel Nørgaards gård. Oprindeligt lå den længere nede mod Gedbæk, men blev efter en brand flyttet op på sin nuværende beliggenhed. På gården startede Bertel Nørgaard en af landets første højskoler. Se mere her:
Om Bertel Nørgaaard: Bertel Nørgaard (krejbjerg.dk)
Om Krejbjerg (senere Oddense) Højskole: Husted: Oddense Højskoles Historie (krejbjerg.dk)
Om sallings politiske udvikling: Husted: Blade af den Politiske Histories Udvikling i Salling (krejbjerg.dk)

Kortet her er sammensat af et nyt og et gammelt kort. Øverst til venstre i den røde firkant har vi den nuværende “Nørgård”, og nederst til højre (ved den røde pil) den oprindelige, som efter en brand blev flyttet længere op i terrænet. Præcist ved spidsen af den røde pil, i den oprindelige gårds østfløj, startede Krejbjerg Højskole i sommeren 1851.
Du kan også klikke på billedet herunder for at se flytningen:
Billedskift 1
Første billede

Realregister
Nr. 20 matr. nr.55b 6a 6d 54h 9a  (Krejbjerg)  3c 3e 5k 7b (Oddense)  “Nørgaard”
1817  selvejer Esper Jensen,    1831 Bertel Laursen,   
1862  amtsbevilling for enken  Bodil Nørgård f. Jensen,
1870  Jens Bertelsen Nørgaard,    1906 skifteretten som adkomst for enken Dorthea f. Jensen,
1906  Bertel Nørgaard,    1933  Jakob Hansen Vestergaard,        1977 Vagn Vestergaard
På matr 9a, var der opført en „Hollandsk Vejrmølle
i 1871   brandassuranceattest som adkomst for Møller Jens Christian Sørensen
1885  Andreas Peder Theodor Hansen,   1894  Claus Jensen Skov
Folketælling 1890: Møller i Krejbjerg 1890 (folketælling)
Andreas P T Hansen (møller)
Niels Bertelsen (møllersvend)
Der er i 1875 oprettet en aftægtskontrakt med prioritet i møllen til fordel for Chresten Andersen og hustru, også indeholdende forpligtelse til ”at opdrage den 11 årige Eskild Larsen”