• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 19

Åbakken 19 2023 Foto: Ivan
Åbakken 19 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk

Realregister

Nr. 19 matr. nr. 8ba (Krejbjerg)
(1980) Nina Metha Nielsen Lynggaard, 1983  V.T. Nguien 1986   Viggo Skov