• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 18

Åbakken 18 2023 Foto: Ivan
Åbakken 18 2021 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 18 1959 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister

Nr. 18 matr. nr. 8ah (Krejbjerg)
1927  fra L. M  Refsgaard til Mads Mogensen Madsen,    1928 Petrine Jensen,
1929  fra arvingerne til Niels Jensen Nielsen,    1939 Karl Kristensen,
1948  Handelsmand Marinus Pedersen,    1948 Leo Graversen,    1953 Knud Kristensen,   
1953  skifteretten som adkomst for enken Oline Kristensen,    (1980) Holger Erik Sørensen, 1990   Bo Frandsen,           1999 Immanuel C. Jensen