• Skiftende billede hver time
    Billede 1

    Forstør dit pc-skærmbillede:

    Holde ctrl- og alt-knapperne nede, mens du drejer på musens rulleknap.

Åbakken 11

Åbakken 11 2921 Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Åbakken 11 1959 Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Åbakken 11 1948-52 Foto: Aalborg Luftfoto
Åbakken 11 2023 Foto: Ivan

Realregister

Nr. 11 matr. nr.8ai (Krejbjerg)
1929  fra Gudik Gudiksen til Chr. Ludvigsen,       (1980) Karsten Rossen