Møller

Og anden energiforsyning i sognet gennem tiden

I umindelige tider har menneskers og dyrs arbejdskraft været afgørende for at få udført arbejde i landbrug og alle andre erhverv.
Dette afsnit er at betragte som en undersøgelse af, hvornår og hvordan menneskers og dyrs arbejdskraft efterhånden blev suppleret med – og efterhånden i høj grad afløst mekanisk energiproduktion her i Krejbjerg: I skrivende stund (maj 2023) er der mange uklarheder, men vi må se, om vi kan få en afklaring efterhånden.

Typer af energiforsyning: Vind, vand, brændsel (damp), petroleum, benzin, el-net.

Der er nok en nogenlunde denne tidslinje her som i resten af landet:

Omkring år 1900 var der gang i udvikling af mekanisk energi til at trække de faste maskiner. De store, kostbare hollandske møller (omkring år 1900 havde vi én i Krejbjerg) blev på den tid afløst af husmøller også kaldet klapsejlere (i 1910 havde vi syv). På de øvrige større gårde var der petroleums- eller benzinmotorer i stedet for møller.
Snart efter kom elektriciteten til Krejbjerg og elmotorer blev populære til at trække de faste maskiner.

Til at trække redskaber i marken kom traktoren (benzin/diesel) – de fleste steder i 1940’erne, og siden da er det gået hurtigt.

Endelig kom så den moderne, elproducerende mølle til Krejbjerg i 1970’erne.


Et par kernespørgsmål: Hvornår kom elektriciteten til Krejbjerg, og hvornår blev den udbredt til alle dele af sognet?
Er der mon fortællinger om energi i sognet i første halvdel af 1900-tallet?

Dampkraft

Jeg har aldrig hørt, at dampmaskiner (som du fx kender det fra Hjerl Hedes savværk) har været brugt i Krejbjerg.

Vandmøller

I skrivende stund har jeg ikke kendskab til, om der har været vandmøller i sognet. Da vi er omkranset af bæk/å er det nok sandsynligt, at vandkraften har været udnyttet fx ved Krejbjerggård og Krøgeborg.

Vindmøller og anden trækkraft til faste maskiner.

Jeg vil nu ganske usystematisk finde data for brug af vindkraft i sognet.
Først og fremmest med udgangspunkt i værket Danske Gårde fra 1926. Formentlig har kun de største gårde og mølleren haft mekanisk energiforsyning.

Nygård 1912 inst. benzinmoter

Juulsgård 1907 inst. petroleumsmotor “… til drift af de faste maskiner og af et lille elektricitetsværk, der forsyner hele gården med elektrisk lys…”

Nørgård (Åbakken) Benzinmotor

Skrivsgård 1909 inst. benzinmotor

Lynghøjgård Husmølle på laden

Nygård 1912 inst. benzinmotor

Suddesgård Husmølle på laden

Søren Jørgensens Gård Husmølle på taget

Kjærsgård 1906 Petroleumsmotor

Ny Krejbjerggård 1911 opstillet klapsejler

Krejbjerggård 1900 opstillet klapsejler

Østervang 1911 inst. petroleumsmotor

Niels Gudiksens gård 1911 inst. benzinmotor

Grundvadgård Klapsejler

Humlegård Husmølle på laden

Buksager 15, træhandler Möller en “hollandsk mølle”. Krejbjerg Mølle.