Norvej 18D

Ejendommen (matr. nr. 3g) nedrevet

Norvej 18D 1961. Foto: Aalborg Luftfoto
Norvej 18D 1948-52. Foto: Aalborg Luftfoto
Norvej 18D 1948-52. foto: Aalborg Luftfoto

Ved de tre luftfotos er ejeren nævnt som Aage Kjeldsen.