Kristen Mousten

Tre aftægtskontrakter

“Oversættelser” af Laust Christensen Moustens og Christen Christens aftægtsaftaler:

Testamente-kopi

Skøde Christen til Laust

“Oversættelse”

Skøde 2

Obligationer

Mageskifteskøde Laust Mousten/Marinus Refsgaard

Retten til at bære navnet Mousten

Ret til at sammenlægge jorde matr. 7 og 17a

Skøde om handel med jord – Refsgaard

Kællingborg-Kirkegård-Gl Nørgård1

5 gårde:Bådsgård Kjeldgård, Krejbjerggård NielsGudiksens gård i Andrup og Østervang

Ny Nørgård Lynghøjgård skolen

Diverse notater 1

Udskrift af skifteprotokol

Mindeord over Dorthe Lavrsen