Buksager 2 Grundvadgård

Buksager 2 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Buksager 2 1990. Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Buksager 2 1977. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Buksager 2 1946. Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

Realregister
Nr.  2  matr. nr. 1a 2a (Grundvad)   ”Grundvadgaard”
til 1832   Søren Jensen,    1832 Jens Sørensen,    1872 Jeppe og Søren Jensen,
1877  Søren Jensen,   1904 Jens Nielsen,   1951 Ingrid, Anders og Tage Nielsen Grundvad,
1981 Valdemar Knudsen        1984 Finn Grundvad Nielsen