Nørgård, Åbakken 35

En gård synger på sidste vers

Nørgård, Åbakken 35, seneste ejer: Esper Nørgaard

Nørgård, Åbakken 35, Krejbjerg fra 2020 tilbage til 1946 – Panorama fra januar 2023

Ejer Peter Stisen – ca. 2020. Foto: skraafoto.dataforsyningen.dk
Ejer Esper Nørgaard – 1990 – Foto: Ariel/Dansk Luftfoto
Ejer Esper Nørgaard – 1977 – Foto: Sylvest Jensen Luftfoto
Ejer Marcus Nørgaard – 1946 – Foto: Sylvest Jensen Luftfoto

De ristede runer

I næsten to tusind år har det været skik at riste runer i Danmark. Ofte var teksten runemesterens navn. Skikken er bevaret, og mange steder har håndværkere, især i forbindelse med renovering og ombygning (ifølge Tapio Juhl), indridset navnetræk i beton eller tegl. Således også på Nørgård: Mette Stisen blev for et par år siden opmærksom på, at der i forbindelse med en delvist nedbrudt silo for enden af et maskinhus var tre navne “ristet”, nemlig Berthel Andersen (Murermester), Aksel Kristiansen (murer/tømrer?), og Kristian Knudsen (murer/tømrer?).

Hele teksten (næsten), som er synlig/tydelig:
“Krejbjerg den 23-9-13-931, Berthel Andersen Murermester, Aksel Kristiansen, Kristian Knudsen, Tømrer, Murer”. Det er lidt usikkert, hvem betegnelserne “Tømrer” og “Murer” hører til – men det kan vi måske få opklaret.

Klik på billederne herunder for at forstørre dem – er du ihærdig, kan du måske tolke teksten bedre, en jeg (Ivan) har gjort:

Rune 1
Rune 5
Rune 2
Rune 6
Aller øverst står der måske: Kristian Knudsen Tømrer (se også Rune 5). I så fald har Kristian Knudsen sit navn med to gange ?
Rune 3
Rune 4

Fra Realregistret:

Stuehus opført 1889
Nr. 35 matr. nr. 6b 55c 55i (Krejbjerg)
Søren Christensen Gudike Sørensen, Mads Jensen,( gift med Gudike Sørensens datter)
Jens Madsen, 1817 selvejer Esper Jensen af Nørgaard, 1829 Laurs Christensen,
1866 Mikkel C. Laursen, 1873 Esper Laursen, 1935 skifteretten Dorthea Nørgaard,
1935 arvingerne Ane Margreth og Markus Nørgaard,
1957 Esper Nørgaard, 2001 Anna P. Nørgaard, ????Peter Stisen