Kronologisk historie

På denne side beskrives kronologisk situationer i Jens Vævers liv. Ved siden af vil der kort blive beskrevet, hvad der sker i Danmark. Det kan både være situationer, som har direkte indflydelse på hans liv og situationer, som er med til at præge hans samtid. Markante forhold i hans liv som fisker og som studedriver får deres egne sider.

[ezcol_1quarter]

1822

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

6. november bliver Jens født. På hans dåbsattest står der Jens Laursen. Ingen har endnu med sikkerhed kunnet fortælle, hvornår og hvordan tilnavnet eller efternavnet Væver kommer ind i billedet.
Jens’ mor hedder Anne Laursdatter. Født 1790 og død 1882.
Jens’ far hedder Laurs Clausen. Født 1789 og død 1857. Han var fisker.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

Omkring 1837

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

15 år gammel. Jens Væver er formodentligt på det tidspunkt med på sin første tur som studedriver.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

Studedrift

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1848

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Ingen studedrift
Året, hvor han opfinder – og endeligt får snurrevoddet til at fungere.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1849

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]
Overtager sit fødehjem i Krejbjerg.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1849

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Gifter sig med en datter fra Bakkegård.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1849

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Får en søn, som de døber Klaus. Klaus dør i 1886.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1849

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Køber en mere velegnet båd – en sjægt. Købt brugt i Ålborg. Man mener, at han var den første ved Nymølle, som erhvervede sig denne bådtype.

Klik på billedet til højre for at forstørre modellen af limfjordssjægten. Den står på Jens Væver Museet og er lavet i halv størrelse på Marienlyst produktionsskole under ledelse af Ole Brauner.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

sjaegt-museum

[/ezcol_1quarter_end]


 

[ezcol_1quarter]

1849-50

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Indkaldt som lazaretsoldat i 3-årskrigen. Billedet er et link til et materiale om treårskrigen.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

treårskrigen

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1850

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Igen fisker og husmand. Konstaterer, at stort set alle anvender snurrevod i fiskeriet.
Gav gode råd og vejledning til nye vodbinderier, som fremstillede snurrevod.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

Fra 1860’erne

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Slår sig også på fiskehandel i lille målestok

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1871

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Han overdrager ejendommen til sønnen Klaus og dennes kone Johanne. Lever selv i en form for aftægt.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1895

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Direktøren for Biologisk Station, dr. C.G.Joh. Petersen finder ved en undersøgelse af fiskerisituationen med snurrevod frem til Jens Væver.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1896

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Dansk Fiskeriforening sender Jens Væver foreningens hæderdiplom og en pengegave på 36 kroner.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


 

[ezcol_1quarter]

1907

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Sønnedatteren Anne Marie og hendes mand, Niels Kristiansen, overtager ejendommen, men Jens fortsætter med at have sin ende af huset og sin alkove.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1912

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Niels Sørensen, Lem, skriver de første artikler om Jens Væver i Skive Folkeblad.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1912

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

15. september udnævnes til dannebrogsmand. Modtog hædersbevisningen af herredsfoged og borgmester C.A.J. Hastrup i Skive.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1912

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

24. september udnævner Dansk Fiskeriforening Jens Væver til æresmedlem.
1. link til fund af pokalen i en tørvebunke
2. Samtidig foto af Jens Væver med pokal.
Klik på billedet for at se de i original størrelse.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

Hvad tørvebunken gemte-SP

Jens Væver med pokal

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1912

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

6. november. Jens Væver fylder 90 år.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1913

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

18. april kan man finde dette i Statstidende: “Under 16. ds har Landbrugsministeriet tilskrevet Fisker Jens Laursen, Krejbjerg, at der som Paaskønnelse af hans virksomhed med hensyn til Brugen af Snurrevod til Rødspættefiskeri, efter Landbrusministeriets forslag på Finansloven for indeværende Finansår er bevilget ham en Understøttelse af 600 Kr. aarlig fra 1. April at regne, samt at man paa Forslaget til Tillægsbevillingsloven for afvigte Finansaar har søgt bevilget et beløb af 200 Kr. fra 1. Nov. f.A at regne til 31. Marts d.A.”

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


 

[ezcol_1quarter]

1913

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Lørdag d. 19. juli rejser Jens Væver sammen med Niels Sørensen, Lem, til København.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1913

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Mandag den 21. juli er Jens Væver til audiens hos kongen for at takke for udnævnelsen til dannebrogsmand.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

hos kongen

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1913

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Mandag den 21. juli er Jens Væver gæst ved en fest, som Dansk Fiskeriforening afholdt for æresmedlemmer.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1913

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Tirsdag den 22. juli sidder Jens Væver under københavnerbesøget model hos billedhugger Mølgaard.
Samtidig foto af Niels Sørensen, Lem.
Klik på billedet for at se det i større format.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

Hos Mølgaard -foto NS

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1913

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Torsdag den 24. juli besøger Jens Væver under københavnerbesøget fiskekonerne på Gammel Strand.
Samtidig foto af Niels Sørensen, Lem.
Klik på billedet for at se det i større format

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

JV på Gammelstrand

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1913

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Torsdag den 24. juli vender Jens Væver tilbage til Skive. Dagen efter går han hjem til Krejbjerg.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

(Jens V346vers hjemkomst - m anden skrifttype)

[/ezcol_1quarter_end]


 

[ezcol_1quarter]

1914

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

31. januar døde Jens Væver 91 år gammel.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

 

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1914

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

6. februar bliver Jens Væver begravet på Krejbjerg kirkegård.

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

(Jens V346vers Jordef346rd-SK - anden skrifttype)

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1918

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

12. juli bliver der i Esbjerg afsløret et mindesmærke for Jens Væver.
1. Klik på billedet for at se Billedhugger Mølgaards skitse til mindesmærket.
2. Klik på billedet for at se mindesmærket og læse et kort uddrag fra Rud Kjems’ bog: “Niels Sørensen. Træhandleren, der tolkede skåltegnene.”

[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

skitser-mindesmærke

Jens væver-mindesten

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1946

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Salling skal have et synligt minde.
1. Avisartiklen er udgangspunktet. Klik på artiklen og læs den.
2. Søndag den 10. november indvies en mindesten på Jens Vævers gravsted. Klik på mindestenen og se den i større gengivelse.[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

Salling skal have et synligt-SP
JV's gravsted 2 - 150112

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

1998

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

Borgerne i Krejbjerg etablerede et lille museum, Jens Væver Museet, og et torv, Væver Torvet. Museet var i en tilbygning til købmandsforretningen, der dengang lå ved siden af kirken. Torvet ligger på samme side som forsamlingshuset og altså dengang over for museet.
[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

IMG_0001c IMG_0001b IMG_0007a

[/ezcol_1quarter_end]


[ezcol_1quarter]

2005

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]

I forbindelse med, at købmandsforretningen lukkede, blev Jens Væver Museet flyttet over på den anden side af gaden og ligger nu direkte knyttet til Væver Torvet.
[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end]

vaever3

[/ezcol_1quarter_end]

Herunder er der et fotogalleri fra indvielsen af Jens Væver Museet og Væver-torvet i 1998, da museet var i en tilbygning til købmanden.

Der er ikke valgt galleri eller galleriet blev slettet.