Jens Væver som studedriver

[ezcol_3quarter]

I 1800-tallet blev der hentet store rigdomme til Salling gennem opfedning og salg af stude. Det gav store indtægter til både herremænd, bønder, studeprangere og studedrivere.
Mange af de unge mænd på egnen fik en tjans som studedriver. Det var et hårdt arbejde, men det gav mange oplevelser og en god ekstra indtægt.
Jens Væver var studedriver frem til 1848, og det er det, denne del handler om.
Beskrivelserne er en blanding af fakta og fiktion og forsøger at give et billede af det, som Jens Væver har oplevet som studedriver.
Billeder og tegninger er hentet fra forskellige historiske beskrivelser.

 

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

del af Drift

 

[/ezcol_1quarter_end]

 

[ezcol_3quarter]


En beskrivelse af studen i historien, studen i Salling og på Spøttrup Borg.

Klik på billedet for at komme til teksten

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

Billede-studedrift

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]


Billede af studespand med plov.

Klik på billedet for at se det i større format.

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

studespand med plov

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]


Drivveje fra Spøttrup Borg til Æ Sønden.

Klik på billedet for at se det i større format.

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

Studedrift fra SP Borg - kort

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]


En fortælling om Jens Vævers første tur som studedriver.
Klik på billedet for at komme til teksten.

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

EWn fortælling om JV som studr

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]


Et udsnit af et kort fra 1881, som viser vadestedet ved Sønderlem Vig syd for Lem.
Klik på billedet for at se det i større format.

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

Sønderlemvig-kort 1881

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]


Et postkort, som viser en studeflok, der når frem til en vestjysk kro.
Klik på billedet for at se det i større format.

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

Studedrift postkort

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]


Robert Fisker har skrevet bogen Eventyr på Hærvejen.
Den giver en levende beskrivelse af Morten, som for første gang er med på studedrift fra Mors og til Husum.
Klik på billedet for at se forsiden i større format.

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

Robert Fisker-Eventyr på Hærvejen

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_3quarter]


TV/midt-Vest bragte med start i januar 2012 en serie om stude og studehandel.
Den har titlen: Fra Fæstebonde til Verdensmand.
Et klik på billedet bringer dig ind i TV/midt-Vests hjemmeside.

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

TV Midt-Vest

[/ezcol_1quarter_end]