Historien om filmen

[ezcol_3quarter]

Filmen tager sit udgangspunkt i Jens Vævers tur til København for at modtage Dannebrogskorset

Filmen tager sit udgangspunkt i Jens Vævers tur til København for at modtage Dannebrogskorset og skuer herefter både tilbage i tiden og frem. Han tager ophold på en lille hyggelig landevejskro, og her falder han i snak med nogle andre gæster. De ser hans fine Dannebrogskors og vil gerne have historien om den.

Herefter fortælles historien fra sin begyndelse i 1822, hvor Jens Væver bliver født og frem til 2008.

Der vi i særlig grad blive fokuseret på:

  • Jens Vævers arbejde som fisker.
  • Jens Vævers arbejde med udviklingen af snurrevoddet og snurrevodsfiskeriet.
  • Snurrevoddets betydning for fiskeriet

[/ezcol_3quarter] [ezcol_1quarter_end]

JV film-cover for

[/ezcol_1quarter_end]