Kronologisk historie

På denne side beskrives kronologisk situationer i Jens Vævers liv. Ved siden af vil der kort blive beskrevet, hvad der sker i Danmark. Det kan både være situationer, som har direkte indflydelse på hans liv og situationer, som er med til at præge hans samtid. Markante forhold i hans liv som fisker og som studedriver får deres egne sider.

1822

6. november bliver Jens født. På hans dåbsattest står der Jens Laursen. Ingen har endnu med sikkerhed kunnet fortælle, hvornår og hvordan tilnavnet eller efternavnet Væver kommer ind i billedet.
Jens’ mor hedder Anne Laursdatter. Født 1790 og død 1882.
Jens’ far hedder Laurs Clausen. Født 1789 og død 1857. Han var fisker.

 


Omkring 1837

15 år gammel. Jens Væver er formodentligt på det tidspunkt med på sin første tur som studedriver.


1848

Ingen studedrift
Året, hvor han opfinder – og endeligt får snurrevoddet til at fungere.

 


1849

Overtager sit fødehjem i Krejbjerg.

 


1849

Gifter sig med en datter fra Bakkegård.

 


1849

Får en søn, som de døber Klaus. Klaus dør i 1886.

 


1849

Køber en mere velegnet båd – en sjægt. Købt brugt i Ålborg. Man mener, at han var den første ved Nymølle, som erhvervede sig denne bådtype.

Klik på billedet til højre for at forstørre modellen af limfjordssjægten. Den står på Jens Væver Museet og er lavet i halv størrelse på Marienlyst produktionsskole under ledelse af Ole Brauner.

sjaegt-museum


 

1849-50

Indkaldt som lazaretsoldat i 3-årskrigen. Billedet er et link til et materiale om treårskrigen.

treårskrigen


1850

Igen fisker og husmand. Konstaterer, at stort set alle anvender snurrevod i fiskeriet.
Gav gode råd og vejledning til nye vodbinderier, som fremstillede snurrevod.

 


Fra 1860’erne

Slår sig også på fiskehandel i lille målestok

 


1871

Han overdrager ejendommen til sønnen Klaus og dennes kone Johanne. Lever selv i en form for aftægt.

 


1895

Direktøren for Biologisk Station, dr. C.G.Joh. Petersen finder ved en undersøgelse af fiskerisituationen med snurrevod frem til Jens Væver.

 


1896

Dansk Fiskeriforening sender Jens Væver foreningens hæderdiplom og en pengegave på 36 kroner.

 


 

1907

Sønnedatteren Anne Marie og hendes mand, Niels Kristiansen, overtager ejendommen, men Jens fortsætter med at have sin ende af huset og sin alkove.

 


1912

Niels Sørensen, Lem, skriver de første artikler om Jens Væver i Skive Folkeblad.

 


1912

15. september udnævnes til dannebrogsmand. Modtog hædersbevisningen af herredsfoged og borgmester C.A.J. Hastrup i Skive.

 


1912

24. september udnævner Dansk Fiskeriforening Jens Væver til æresmedlem.
1. link til fund af pokalen i en tørvebunke
2. Samtidig foto af Jens Væver med pokal.
Klik på billedet for at se de i original størrelse.

Hvad tørvebunken gemte-SP

Jens Væver med pokal


1912

6. november. Jens Væver fylder 90 år.

 


1913

18. april kan man finde dette i Statstidende: “Under 16. ds har Landbrugsministeriet tilskrevet Fisker Jens Laursen, Krejbjerg, at der som Paaskønnelse af hans virksomhed med hensyn til Brugen af Snurrevod til Rødspættefiskeri, efter Landbrusministeriets forslag på Finansloven for indeværende Finansår er bevilget ham en Understøttelse af 600 Kr. aarlig fra 1. April at regne, samt at man paa Forslaget til Tillægsbevillingsloven for afvigte Finansaar har søgt bevilget et beløb af 200 Kr. fra 1. Nov. f.A at regne til 31. Marts d.A.”

 


 

1913

Lørdag d. 19. juli rejser Jens Væver sammen med Niels Sørensen, Lem, til København.

 


1913

Mandag den 21. juli er Jens Væver til audiens hos kongen for at takke for udnævnelsen til dannebrogsmand.

hos kongen


1913

Mandag den 21. juli er Jens Væver gæst ved en fest, som Dansk Fiskeriforening afholdt for æresmedlemmer.

 


1913

Tirsdag den 22. juli sidder Jens Væver under københavnerbesøget model hos billedhugger Mølgaard.
Samtidig foto af Niels Sørensen, Lem.
Klik på billedet for at se det i større format.

Hos Mølgaard -foto NS


1913

Torsdag den 24. juli besøger Jens Væver under københavnerbesøget fiskekonerne på Gammel Strand.
Samtidig foto af Niels Sørensen, Lem.
Klik på billedet for at se det i større format

JV på Gammelstrand


1913

Torsdag den 24. juli vender Jens Væver tilbage til Skive. Dagen efter går han hjem til Krejbjerg.

(Jens V346vers hjemkomst - m anden skrifttype)


 

1914

31. januar døde Jens Væver 91 år gammel.

 


1914

6. februar bliver Jens Væver begravet på Krejbjerg kirkegård.

(Jens V346vers Jordef346rd-SK - anden skrifttype)


1918

12. juli bliver der i Esbjerg afsløret et mindesmærke for Jens Væver.
1. Klik på billedet for at se Billedhugger Mølgaards skitse til mindesmærket.
2. Klik på billedet for at se mindesmærket og læse et kort uddrag fra Rud Kjems’ bog: “Niels Sørensen. Træhandleren, der tolkede skåltegnene.”

skitser-mindesmærke

Jens væver-mindesten


1946

Salling skal have et synligt minde.
1. Avisartiklen er udgangspunktet. Klik på artiklen og læs den.
2. Søndag den 10. november indvies en mindesten på Jens Vævers gravsted. Klik på mindestenen og se den i større gengivelse.

Salling skal have et synligt-SP
JV's gravsted 2 - 150112


1998

Borgerne i Krejbjerg etablerede et lille museum, Jens Væver Museet, og et torv, Væver Torvet. Museet var i en tilbygning til købmandsforretningen, der dengang lå ved siden af kirken. Torvet ligger på samme side som forsamlingshuset og altså dengang over for museet.

IMG_0001c IMG_0001b IMG_0007a


2005

I forbindelse med, at købmandsforretningen lukkede, blev Jens Væver Museet flyttet over på den anden side af gaden og ligger nu direkte knyttet til Væver Torvet.

vaever3

Herunder er der et fotogalleri fra indvielsen af Jens Væver Museet og Væver-torvet i 1998, da museet var i en tilbygning til købmanden.

Der er ikke valgt galleri eller galleriet blev slettet.